Siemens Relays

لیست رله های مصرف شده در پروژه های مختلف

63 KV BUSBAR PROTECTION EQUIPMENTS
REB670-XX-B31X02-X00H05X0-X0-E-E-B-B-A1A1-DADADXXXXXX-XX-XE


230 KV BUSBAR PROTECTION EQUIPMENTS
REB670-2.2-A31=X02-X00H05-X0-E-E-B-B-A1A1-DADXXXXXXXX-XX-XD


63 KV LINE PROTECTION & CONTROL EQUIPMENTS
REF 620-NBFNAAAANAA1BNN11G
REL650*2.2-A11X00-P23-B1X0-AX-CB-B-A12-CD1AD1-KXXXXXXXXX


63 KV BUS COUPER PROTECTION & CONTROL EQUIPMENTS
REF 615-HBFDADAFNAA1BNN1XB


63 KV INCOMING PROTECTION & CONTROL EQUIPMENTS
REF 620-NBFNAAAANAA1BNN11G


230/63 KV P.TR PROTECTION & CONTROL EQUIPMENTS
RET 670 V2.2 PROTECTION … SUB I

RET 670 *2.2-B30X00-D03P24-B1X0-AX-CB-B-A3X0-CD1AD1-KKXXXXXXXXXXXX

REC 650 V2.2 PROTECTION … SUB II

REC650*2.2-A02X00-P24-B1X0-AX-CB-B-A12-CD1AD1-KKXXXXXXXX
REF 620 B.C.U

REF 620-NBFNAAAANAA1BNN11G
AVR
RET 620
RET 620-NBTNAANNNAA1BNA11G
230KV BUS COUPLER
REF 620 B.P.C.U
REF 620-NBFNAAAANAA1BNN11G
REL 650 V2.2 PROTECTION … SUB II

REL650*2.2-A11X00-P24-B1X0-AX-CB-B-A12-CD1AD1-KKXXXXXXXX
REF 620 B.C.U


7UT6131-5EB92-1BC1-L0R
7UT6131-5EB92-1BC1-L0R
7SJ6321-5EB92-3FE0-L0R
7SJ6121-5EB92-3FA0-L0R
7SS5231-5CA01-0AA1
REG-DA B0 I0 H0 F1 M1 S1 T0 K1 E00 D0 C92 R1 XW91 L0 G2 A2
7SJ6471-5EB92-3FG4-L0R
7PA3032-1AA00-1
7PA2732-0AA00-1
7TS1632-0AA00-1
7PA2331-1
7PA2632-1AA00-1
7XG2220-1AA00-0AA00
7XG2220-3AA00-0AA00
7XG2220-4AA00-0AA00
RF-4R-63.5VAC-01000 With Base FN-DE
7XV5662-7AD10

7SJ6471-5EB92-3FG4-L0R
7SD5221-5DB99-5HM3-M2G-L0R
7SJ6471-5EB92-3FG4-L0R
7SJ6471-5EB92-3FG4-L0R
7SR2302-1BA77-0CA0
7XG1430-1AA00-0AA0
7RW8020-5EB90-1DB0-L0R
7SJ8021-5EB90-1FA0-L0R
7PA3032-1AA00-1
7PA2732-0AA00-1
7PA2331-1
RF-4R-63.5VAC-01000 With Base FN-DE
7PA2632-1AA00-1
7XG2240-1AA00-0AA00
7XG2240-3AA00-0AA00
7XG2240-4AA00-0AA00
7XV5655-0BA00
7XV5100-4
6AV6371-1DQ17-4AX0

7SD5221-5DB99-5HM3-M2G-L0S
7SJ6321-5EB92-3FG0-L0S
7VK6111-5AB92-4YQ0-L0S
7UT6131-5EB92-4BC1-L0S
7SJ6111-5EB92-3FA0-L0S
7SJ8022-5EB90-1FA0-L0S
REG-DA B0 I0 H0 F1 M1 S1 T0 K1 E00 D0 C92 R1 XW91 L0 G2 A2
7SS85-P1E225326
7SJ6471-5EB92-3FA4-L0S
6MD6641-4EB92-0AA0-L0S
6MD6121-4FB92-0AA00-L0S
7PA2331-1
7PA3032-1AA00-1
7PA2632-1AA00-1
7PA2632-1AA00-1
7XG2220-1AA00-0AA00
7TS1632-0AA00-1

7SJ6471-5EB92-3FE4-L0S
7SJ6471-5EB92-3FE4-L0S
7SD5321-5DB99-1FL3-M2G-L0S
7RW8020-5EB96-1DA0-L0S
7PA3032-1AA00-1
7PA2732-0AA00-1
7PA2331-1
7XG2220-1AA00-0AA00
7XG2240-1AA00-0AA00
7XV5662-7AD10
RF-4R-63.5VAC-01000 With Base FN-DE

7XV5655-0BA00
Short: P1V123 Long: DIGSID3000000C02
7XS5403-0AA00
6MD9000-1AA10-8AA0
6MD9004-0AA10-8AA0
6MD9000-0BA50-8AA0
6MD90000-0CE00-8AA0
6MD9000-0CC00-8AA0
6MD9000-0CC04-8AA0
6MD9000-0CB05-8AA0
6MD9000-1AA20-8AA0
6MD5514-0BP00-8AA0
6AV6371-1CF07-4AX0
6MD5530-0AA10-3AA0
6AV6371-1DQ17-4AX0
7XV5100-4

6GK6022-0AS23-3DB0-Z A13+B13+C13+D13+E13
6GK6021-0AS23-3DB0-Z A03+B03+C01+D01+E13+F13+G01+H01+J01+K01
6GK6021-0AS23-3DB0-Z A01+B03+C01+D01+E13+F13+G01+H03+J03+K03

SICOM3024P-4M20T-ST05-HV-HV

4AM5120-1DA00-0AN2
6AV6371-1CF07-4AX0 (V7.4)
6AV6371-1DQ17-4AX0 (V7.4)
6MD5504-0BP00-0AA0 (V9.02)
6MD5504-0BP00-8AA0 (V8.0)
6MD5505-0BP00-0AA0 (V9.0)
6MD5505-0BP00-7AA0 (V7.0)
6MD5514-0AP00-0AA0
6MD5514-0BP00-0AA0 (V9.02)
6MD5514-0BP00-8AA0 (V8.0)
6MD5515-0BP00-0AA0 (V8.0)
6MD5515-0BP00-7AA0 (V7.0)
6MD5530-0AA10-3BA0
6MD5530-0AA10-3BA0 (V3.11)
6MD6641-4EB90-0AA2+L0S
6MD9000-0BA50-8AA0 (V8.11)
6MD9000-0CB05-7AA0 (V7.0)
6MD9000-0CB05-8AA0
6MD9000-0CB05-8AA0 (V8.1)
6MD9000-0CB05-8AA0 (V8.11)
6MD9000-0CC00-8AA0 (V8.11)
6MD9000-0CE00-7AA0 (V7.0)
6MD9000-0CE00-8AA0
6MD9000-0CE00-8AA0 (V8.1)
6MD9000-0CE00-8AA0 (V8.11)
6MD9000-1AA00-8AA0
6MD9000-1AA10-8AA0 (V8.11)
6MD9000-1AA20-8AA0 (V8.11)
6MD9010-1AA10-7AA0 (V7.0)
6MD9010-1AA10-8AA0 (V8.0)
7PA2331-1
7PA2732-0AA00-1
7PA3032-1AA00-1
7PG1110-7AE10-0AF0
7RW8010-5EB00-1DA0
7SA5221-4DB90-4HR4+L0R
7SA5221-5DB92-4NM4+L0R
7SA6121-4AB91-4GB4+L0R
7SA82-P1A208842
7SA82-P1A263566
7SA82-P1A59273
7SA82-P1A78889
7SA87-P1A142263
7SA87-P1A196024
7SA87-P1A311793
7SC8021-2AB97-3FN0+L0R
7SD6101-4BB99-0BJ0+L0S+M2G
7SD87-P1B114774
7SD87-P1B114792
7SD87-P1B119991
7SD87-P1B48356
7SJ6111-4EB90-3FA0+L0S
7SJ6221-4EB90-1FG0+L0R
7SJ6221-4EB90-3FG0+L0S
7SJ8011-5EB90-1FA0+L0R
7SJ8021-5EB96-1FA0+L0R
7SJ8022-5EB00-1FA0
7SJ8032-5EB90-1FB0+L2R
7SJ8041-5EB90-1FB0+L0R
7SJ8041-5EB96-1FB0+L0R
7SJ8041-5EB96-1FC0+L0R
7SJ8042-5EB00-1FB0
7SJ8072-5EB90-1FA0+L0R
7SJ81-P1J663049
7SJ81-P1J704610
7SJ81-P1J708184
7SJ82-P1J101178
7SJ82-P1J102414
7SJ82-P1J167059
7SJ82-P1J308489
7SJ82-P1J358484
7SJ82-P1J359119
7SJ82-P1J37156
7SJ82-P1J37305
7SJ82-P1J37624
7SJ82-P1J37642
7SJ82-P1J376967
7SJ82-P1J39446
7SJ82-P1J39808
7SJ82-P1J46039
7SJ82-P1J47108
7SJ82-P1J47630
7SJ82-P1J91817
7SJ85-P1J197360
7SJ85-P1J197847
7SJ85-P1J284055
7SJ85-P1J350048
7SJ85-P1J389244
7SJ85-P1J480589
7SJ85-P1J509750
7SJ85-P1J509769
7SK82-P1H75156
7SK85-P1H47737
7SL82-P1C170497
7SL87-P1C366182
7SR2302-1NA77-0CA0
7SS5220-6AB91-1CA0+L0R
7SS5231-5CA01-1AA1
7SS85-P1E167660
7SS85-P1E213437
7SS85-P1E274012
7SS85-P1E302713
7TM7000-0AA00-0AA0
7TS1632-0AA00-1
7TS7200-0AA00-0AA0
7UT6121-4EB90-1BA0+L0R
7UT82-P1F35875
7UT82-P1F60206
7UT82-P1F95035
7UT85-P1F111546
7UT85-P1F117294
7UT85-P1F303776
7UT85-P1F320524
7UT86-P1F131902
7UT86-P1F209434
7UT86-P1F420356
7VE6110-4EB01-0AA0
7VK87-P1D22118
7VK87-P1D53817
7VK87-P1D58797
7VU6831-5EB92-1CA0+L0R
7VU6831-5EB92-1DA0+L0R
7XG1520-3AA00-0DA0
7XG2220-1AA00-0AA0
7XG2220-2AA00-0AA0
7XG2240-1AA00-0AA0
7XP2041-2MA00-0AA0
7XS5403-0AA00
7XV5662-7AD10
7XV5662-8AD10
7XV5663-0AA00
7XV5664-0LA00
Digsi 5 Premium for 5 PC-P1V185
DIGSI 5 Premium, for 1 PCs – P1V123
DIGSI 5 Premium, for 1 PCs-P1V123

سبد خرید