نفت فلات قاره

homebanner

جزئیات پروژه

تامین پمپ سانتریفیوژ

Vibration Transmitter

درباره پروژه

  • نفت فلات قاره
  • خلیج فارس
  • نفت و گاز
سبد خرید